Pod naszym patronatem

O przyrodzie w Białowieży
O przyrodzie w Białowieży

 

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych” (17-18 października) to przedsięwzięcie Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej w Hajnówce i Instytutu Kronenberga – Fundacji Przyszłości Obszarów Chronionych. Konferencja jest jedynym w Polsce cyklicznym spotkaniem naukowców, specjalistów z zakresu ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, leśników, planistów przestrzennych, przedsiębiorców, samorządowców, przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, umożliwiającym interdyscyplinarny dialog na temat rozwoju gospodarczego kraju, planowania zintegrowanego z problematyką gospodarowania obszarami przyrodniczo cennymi.

 

Więcej informacji: http://www.tnopc.pb.edu.pl

 wstecz
Podziel się!

Adres redakcji:
ul. Jaśkowa Dolina 17
80-252 Gdańsk
e-mail: redakcja@poznaj-swiat.pl
tel. 535 444 990

PRENUMERATA:
tel. 58 350 84 64

Wydawca:
Probier Leasing
sp. z o.o. sp. k.
Kowale Glazurowa 7
80-180 Gdańsk