Aktualności

Jesteś tutaj: Strona głównaAktualności

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa
W dniach 13-14 września w Białowieży odbędzie się V Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych”. Jest to wspólne przedsięwzięcie Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej w Hajnówce i Instytutu Kronenberga – Fundacji Przyszłości Obszarów Chronionych. Celem konferencji jest wzmocnienie dialogu naukowego na temat stanu i przyszłości turystyki na obszarach przyrodniczo i kulturowo cennych, ma ona wzmacniać współpracę uczelni, jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, instytucji ochrony przyrody i ochrony zabytków, instytucji eksperckich, przedsiębiorstw i samorządów.

Konferencja odbywa się pod hasłem „2018 – Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe w 100-lecie odzyskania niepodległości”. Jej celem jest przegląd najnowszych badań i projekcja rozwiązań wzmacniających współpracę różnych podmiotów w działaniach na rzecz ochrony dziedzictwa naturalnego i kulturowego oraz rozwoju turystyki w Polsce. Umiejscowienie tego przedsięwzięcia w Białowieskim Parku Narodowym i na terenie Puszczy Białowieskiej, która jest jednym polskim przyrodniczym obiektem na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, tworzy dodatkowy ważny atrybut do tegorocznej dyskusji o dziedzictwie przyrodniczym i kulturowym oraz uwarunkowaniach rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych.

 

Więcej szczegółów na www.tnopc.pb.edu.pl

 

 wstecz
Podziel się!

Adres redakcji:
ul. Jaśkowa Dolina 17
80-252 Gdańsk
e-mail: redakcja@poznaj-swiat.pl
tel. 535 444 990

PRENUMERATA:
tel. 58 350 84 64

Wydawca:
Probier Leasing
sp. z o.o. sp. k.
Kowale Glazurowa 7
80-180 Gdańsk