Miesięcznik Poznaj Świat
Kajak Jamboree

Kajak Jamboree

To ogólnopolski festiwal filmów o tematyce kajakowej i podróżniczej, organizowany przez gdańskie kluby kajakowe, odbywający się w klubie muzycznym UCHO. Bazowymi elementami są konkursy filmowy i fotograficzny, prelekcje zaproszonych gości, a także prezentacje osób i organizacji związanych z aktywnością turystyczną i podróżniczą. Celem wydarzenia jest promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego, integracja środowiska kajakowego oraz zachęcanie do podejmowania nowych wyzwań i projektów podróżniczych. Tegoroczna edycja jest adresowana do szerszej rzeszy odbiorców, nie tylko polskich kajakarzy. Ze względu na dostępność rzek i morza oraz niewielkie wymagania kondycyjno-sprzętowe kajakarstwo jest dostępne niemal dla każdego, dlatego też będzie promowany udział w imprezie osób starszych w cyklu „Pazury emerytury”. Patronem honorowym jest Aleksander Doba – człowiek, który udowadnia, że wiek nie jest ograniczeniem w aktywnym poznawaniu świata.
www.facebook.com/KajakJamboree