Miesięcznik Poznaj Świat
Patronat
O przyrodzie w Białowieży

O przyrodzie w Białowieży

Pod patronatem

O przyrodzie w Białowieży

 

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych” (17-18 października) to przedsięwzięcie Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej w Hajnówce i Instytutu Kronenberga – Fundacji Przyszłości Obszarów Chronionych. Konferencja jest jedynym w Polsce cyklicznym spotkaniem naukowców, specjalistów z zakresu ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, leśników, planistów przestrzennych, przedsiębiorców, samorządowców, przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, umożliwiającym interdyscyplinarny dialog na temat rozwoju gospodarczego kraju, planowania zintegrowanego z problematyką gospodarowania obszarami przyrodniczo cennymi.

 

Więcej informacji: http://www.tnopc.pb.edu.pl

 

O przyrodzie w Białowieży