Miesięcznik Poznaj Świat
Patronat
Jeszcze Wisła nie wyschła

Jeszcze Wisła nie wyschła

Pod patronatem

Przedsięwzięcie to wyprawa dwójki ludzi – Megi Sobczak i Rafała Ciesielskiego – w jednej kanadyjce. To 900 km podróży od Krakowa do Gdańska, by doświadczyć spływu najdłuższą rzeką Polski, docenić jej piękno, różnorodność i zrozumieć konieczność walki z zagrożeniami, jakie niesie susza. Spływ śladem wypraw Marka Kamińskiego sprzed 10 i 11 lat ma ukazać, jak drastycznie zmienił się stan rzeki w ciągu zaledwie jednej dekady. Projekt jest zwróceniem uwagi na działania człowieka w korycie rzeki, ale także weryfikacją działań, jakie powinniśmy podjąć na ścieżce odzyskania Wisły i innych polskich rzek.