Miesięcznik Poznaj Świat
Patronat
Ostańce Próśb

Ostańce Próśb

Pod patronatem

 

Międzynarodowy projekt poświęcony kaszubskim kapliczkom, norweskim kościołom stavkirke i islandzkim kościołom farmerskim. Fot. Marcin Czapliński
 
W projekcie uczestniczą dwie strony, dwa kręgi kulturowe, które - choć o odmiennej obyczajowości - mają jednak wspólny mianownik. Jest nim ludowa architektura sakralna.
Krąg nordycki to norweskie kościoły stavkirke i islandzkie kościółki farmerskie, słowiańskizaś tworzą polskie kapliczki przydrożne. Obiekty te budowano na krańcach wsi i miasteczek. Na granicy pól i lasów. Oddzielały znane od nieznanego. Zamieszkały, oswojony i bezpieczny teren królestwa przyrody, tajemniczych, może pozaziemskich sił. Wznoszone zawsze z intencją: wyrażały prośby o oddalenie klęsk żywiołowych, stanowiły dowód dziękczynienia za otrzymane łaski, stawiano je też na pamiątkę ważnych uroczystości rodzinnych...
 
Założenia projektu:
Nasze działania w Polsce rozpoczniemy na Kaszubach. Chcemy odnaleźć tam możliwie wszystkie kapliczki, poznać ich genezę, odszukać twórców i zaobserwować, jaką rolę odgrywają w życiu społeczności wiejskich. W ten sposób chcemy zbadać ich animacyjny charakter oraz potencjał w kreowaniu historii kaszubskich wiosek. Każdy nasz krok będzie udokumentowany, każdą rozmowę, anegdotę zapiszemy - zbierzemy w całość wszystkie okruchy pamięci, tak by powstała opowieść o głębokiej potrzebie twórczego dziękczynienia. Następnie wybierzemy się w podróż na północ Europy. Będziemy podpatrywać, jak działają nasi partnerzy z Norwegii i Islandii. Wiemy, że dysponują bogatą muzealną dokumentacją obiektów sakralnych i prowadzą zakrojoną na szeroką skalę politykę promocji dziedzictwa kulturowego. Chcemy skorzystać z ich doświadczenia, zainicjować dialog międzynarodowy i międzypokoleniowy.
 
Więcej na www.ostanceprosb.pl