Miesięcznik Poznaj Świat
Numer 2018-04-01

Artykuł opublikowany w numerze 04.2018 na stronie nr. 92.

Tekst i zdjęcia: Jan Siemiński,

Paleta natury


Morawy to kraina historyczna we wschodniej części Republiki Czeskiej, pokrywająca się z obszarem zlewni rzeki Morawy. Na północy granice regionu stanowi grzbiet Sudetów Wschodnich, od południa obniżenie Południowomorawskie, od zachodu Wyżyna Czesko-Morawska. Wiosna i jesień przyciągają tu fotografów z całego świata.

Dostępny PDF
W wersji PDF artykuł jest wyświetlany dokładnie tak jak został wydrukowany. Czytaj w PDF

 

Specyficzny sposób obsiewania pól przez morawskich rolników czyni je bardzo malowniczymi.

 

 

Wzgórza ze śladami pracy maszyn rolniczych w okolicy miejscowości Kyjov.

 

 

Na pierwszym planie łan słoneczników na olej, które czekają na kombajn.

 

 

Malutkie kapliczki to częsty element morawskiego krajobrazu.

 

 

Zróżnicowane ukształtowanie terenu sprawia, że uprawy na polach przybierają zróżnicowaną kolorystykę.

 

 

Charakterystyczne dla regionu trójkąty kolorystyczne pól.

 

 

Zaczęły się opryski, ozimina wymaga właściwej pielęgnacji dla przyszłych plonów.

 

 

Stary młyn w miejscowości Kunowice, obecnie trwają tam prace remontowe i adaptacja budynku na kawiarnię.