Miesięcznik Poznaj Świat

O autorze:


zdjęcie autora
Agnieszka i Łukasz Wroczyńscy

Artykuły, w których autor brał udział: 1

Artykuły autora:


Islandia Islandia / Europa

Dzień od skraju świata

Islandia

Tekst i zdjęcia: Agnieszka i Łukasz Wroczyńscy,

Teraz niech się tym baczny czytelnik kontentuje, a jeśli się komu więcey chce wiedzieć y widzieć, niechże się sam tam wyprawi. Daniel Vetter „Islandia albo Krótkie opisanie Wyspy Islandiy”, 1638…...

Czytaj

Artykuł opublikowany w numerze 08.2006 na stronie 34.

Liczba artykułów: 1