Miesięcznik Poznaj Świat

O autorze:


zdjęcie autora
Jerzy Makowski

Artykuły, w których autor brał udział: 1

Artykuły autora:


Tam, gdzie deszcz jest świętem
Dokument

Tam, gdzie deszcz jest świętem

Tekst: Jerzy Makowski,

Na pustyni powietrze jest czystsze, niebo – bardziej otwarte, a Bóg wydaje się bliższy – pisał Orygenes, grecki filozof żyjący w Aleksandrii na przełomie II i III w., znany komentator Pisma Świętego i…...

Okładka 01.2011

Artykuł opublikowany w numerze 01.2011 na stronie 108.

Liczba artykułów: 1