Miesięcznik Poznaj Świat

O autorze:


zdjęcie autora
Marzena Staniszewska

Artykuły, w których autor brał udział: 1

Artykuły autora:


Laos Laos / Azja

Narośla wojny

Laos. Sto lat bezradności?

Tekst: Marzena Staniszewska,

Przeskakując, niczym zły omen, rozjechanego skorpiona, wchodzimy w bramę siedziby brytyjskiej fundacji MAG (Mines Advisory Group) koordynującej w Laosie usuwanie skutków bombardowania z okresu wojny w…...

Czytaj

Artykuł opublikowany w numerze 09.2006 na stronie 44.

Liczba artykułów: 1