Miesięcznik Poznaj Świat

O autorze:


zdjęcie autora
Tytus Skowronek

Artykuły, w których autor brał udział: 1

Artykuły autora:


Pod okiem Buddy

Pod okiem Buddy

Tekst: Alicja Gietka, Tytus Skowronek,

Bogate królestwa przeszłości, kolonializm angielski, dyktatura komunistycznych generałów i apoteoza buddyzmu....

Okładka 05.2020

Artykuł opublikowany w numerze 05.2020 na stronie 96.

Liczba artykułów: 1