Miesięcznik Poznaj Świat

O autorze:


zdjęcie autora
Grzegorz Śmiałowski

Artykuły, w których autor brał udział: 1

Artykuły autora:


Hiszpania Hiszpania / Europa

Zieloną krainą

PRZEZ PIRENEJE KRAJU BASKÓW

Tekst i zdjęcia: Tomasz Borkowski, Zdjęcia: Grzegorz Śmiałowski,

„Polacos?!” – dziwił się Bask, napotkany w odludnych górach, gdzie dotąd jedynymi towarzyszami wędrówki były nam krążące nad głowami sępy. Skąd się tu wzięli Polacy?...

Czytaj

Artykuł opublikowany w numerze 05.2006 na stronie 40.

Liczba artykułów: 1